Giá trị cốt lõi

Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên STAVI luôn thấm nhuần và thực hiện sự tử tế trong mọi hành động công việc và trong cuộc sống hàng ngày, sống ngay thẳng, thật thà, biết sống vì mình, vì người . Tử tế từ trong suy nghĩ, lời nói và hành động, luôn đối xử với nhau một cách có văn hóa đạo đức và tình người.
Chúng tôi luôn coi khách hàng là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động. Sự hài lòng của khách hàng chính là mục tiêu cho mọi hoạt động của chúng tôi.
STAVI luôn học hỏi không ngừng nghỉ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng thay đổi cách làm mới.
Giữ lời hứa với khách hàng, giữ lời hứa với nhân viên, giữ lời hứa với lãnh đạo, giữ lời hứa với đồng nghiệp, giữ lời hứa với nhà cung cấp ... Việc giữ lời hứa không chỉ chứng minh chúng ta là người đáng tin cậy mà nó còn thể hiện chúng ta là người có trách nhiệm.
Coi mình là gốc rễ mọi vấn đề để giải quyết vấn đề, không trốn tránh trách nhiệm, STAVI luôn tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề tốt hơn.
Yêu thương như một gia đình và phối hợp  với nhau như một đội bóng.
Trung thực, thật thà, ngay thẳng, không gian dối luôn là một trong những giá trị cốt mà toàn bộ nhân viên tại STAVI luôn thấm nhuần và tuân theo.
0917325858